Usnesení č. 11/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 28.000 Kč společnosti Magdaléna, o.p.s. na náklady spojené s akcí Den otevřených dveří.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52