Usnesení č. 11-66/2020 Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.4.2020 na akci: Revitalizace Prostředního rybníka, projektová dokumentace, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností VODOPLAN s.r.o.. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13