Usnesení č. 11-68/2020 RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna na ZŠ Komenského 886 ve dnech 26.-27.10.2020 a 21.-22.12.2020. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28