Usnesení č. 11-69/2020 RM souhlasí s konáním sportovní akce – městského orientačního běhu dne 11.10.2020, pořádaného spolkem OK Dobříš, z.s., a souhlasí s využitím pozemku č.parc. 850/4 pro parkování vozidel. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41