Usnesení č. 11-71/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č.1 ke SOD č. 246/2020 ze dne 3.6.2020 na akci: Chodník Lhotecká a parkování na Starém sídlišti mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ZNAKON, a.s. RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59