Usnesení č. 11-74/2020 RM souhlasí se zněním dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě ze dne 27.4.2015 mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní A.Š. RM pověřuje starostku k podpisu dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě mezi Městem Mníšek pod Brdy (na straně jedné) a žadatelem paní A.Š. (na straně druhé). PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 NEHLASOVAL 1 (Slavíková Klímová)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 74 z 2.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 09.11.20 16:05:31