Usnesení č. 11-79/2020 RM souhlasí s umístěním zařízení ČEZU – kabelové skříně na pozemek parc.č. 2812/1 k.ú. MpB ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy v rámci záměru přeložky kabelu ČEZU u pozemků parc.č. 568, 566, 564 a 562 v k.ú. MpB za podmínky následného předložení PD k tomuto záměru a uzavření SOSB VB k pozemku parc.č. 2812/1 v k.ú. MpB ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29