Usnesení č. 11-83/2021 RM souhlasí se změnou příjmového bankovního účtu Města Mníšek pod Brdy z účtu 40037-388055349/0800 na účet 19-0388055349/0800 u Smluv ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. RM souhlasí s návrhem vzorového dodatku s uvedenou změnou příjmového účtu k plánovacím smlouvám: č.124/2014 ze dne 19.6.2014 mezi Městem a žadatelem ……………………………………………………. č. 141/2012 ze dne 23.10.2012 mezi Městem a žadatelem LAND INVESTMENT s.r.o. zastoupena panem Michalem Vančurou č. 214/2013 ze dne 6.5.2013 mezi Městem a žadatelem Jaroslavem Třešňákem-Horova č. 304/2013 ze dne 16.10.2013 mezi Městem a žadatelem společností VALDEKO s.r.o. a ………………………………………… RM pověřuje starostku podpisem těchto dodatků. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33