Usnesení č. 11-84/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením dílčí smlouvy na podporu Odboru správy majetku a investic při přípravě a realizaci dotačních projektů Města Mníšek pod Brdy – Přístavba objektu ZUŠ při budově MŠ Nová, ul. Nová č.p. 499, Mníšek pod Brdy, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ACCON managers & partners, s.r.o. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 84_25.1.2021
Zveřejněno dne: 01.02.21 17:51:02