Usnesení č. 11-86/2021 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a paní K.L., IČ 71511881 na budovu č.p. 602 v ul. Lhotecká na pozemku parc. č. 1296/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy na dobu 5 let za nájemné 12 000 Kč ročně. Nájemné za rok 2021 bude uhrazeno v alikvotní výši ročního nájmu po ukončení zákazu provozování služeb sauny v rámci proticovidových opatření. RM pověřuje starostku podpisem Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání. PRO 3  PROTI 1 (Vilimovský) ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 1 (Vilimovský) ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55