Usnesení č. 11-94/2021 RM souhlasí s výměnou poskytovatele na technickou pomoc pro získání dotace na revitalizaci Zadního a Prostředního rybníka, a to společnosti ACCON managers & partners, s.r.o. za společnost NATURA KONCEPT, s.r.o. RM pověřuje starostku vypovězením dílčí smlouvy se společností ACCON a uzavřením smlouvy se společností NATURA KONCEPT. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20