Usnesení č. 11-96/2021 RM souhlasí s projektovou dokumentací: “Nástavba garáže RD” na pozemku č.parc. 2714/70 a 2714/459 v k.ú. Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27