Usnesení č. 11-98/2021 RM souhlasí s aktualizací pojistné smlouvy č. 2731324501 – pojištění majetku a odpovědnosti. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy č. 2731324501 uzavřené u UNIQA pojišťovny, a.s., zprostředkované společností RESPECT, a.s. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40