Usnesení č. 12-103/2021 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na odstranění havarijního stavu ČOV Mníšek pod Brdy se společností 1. SčV, provozovatelem ČOV. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11