Usnesení č. 12-104/2021 RM souhlasí se záborem veřejného prostranství na louce Pivovárka pro reklamní poutač koalice Piráti a Starostové od 24. 7. 2021 do 25. 7. 2021 v podobě dětské nafukovací skákací lodě a nůžkového stanu. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 16.07.21 13:59:57