Usnesení č. 12-105/2021 RM upravuje a schvaluje příspěvek pracovníkům při svatebních a slavnostních obřadech: na pracovníka 400 Kč za obřad v obřadní den a 600 Kč za obřad mimo obřadní den, a to s platností od 1. 8. 2021. K tomuto datu pozbývá platnosti usnesení RM č. 9-104/2010 ze dne 7. 4. 2010. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 105 z 26.7.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 28.07.21 14:30:22