Usnesení č. 12-109/2021 Rada města souhlasí s výběrem dodavatele na akci: Rozšíření kamerového systému Města Mníšek pod Brdy – etapa č. 2, společností Maple Tech, s.r.o. Rada města souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo s touto společností. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 17.09.21 07:18:08