Usnesení č. 12-110/2021 RM jmenuje Ing. Radko Sáblíka členem školské rady Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420 jako zástupce zřizovatele. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 110 ze 13.9.2021
Zveřejněno dne: 15.09.21 12:50:03