Usnesení č. 12-114/2021 RM schvaluje aktualizaci přílohy č. 1 – Plán inventur směrnice č. 1/2017, k provádění inventarizace majetku a závazků Města Mníšek pod Brdy. RM schvaluje Plán inventur na rok 2021 a jmenuje k zajištění inventarizace pro rok 2021 členy inventarizačních komisí. Vzhledem k průběhu inventur v období koronavirové krize RM souhlasí, aby školení členů inventarizačních komisí bylo zajištěno elektronicky, a dále pověřuje starostku města jmenovat na návrh předsedů DIK náhradníky DIK vč. nutných přesunů členů DIK mezi jednotlivými komisemi. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06