Usnesení č. 12-116/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 6 v ul. Skalecká č.p. 519 mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a paní S.M. bytem …………….. …………………………………. za nájemné 64,- Kč/m2/měsíc + zálohy na služby po dobu trvání pracovního poměru v Domově pro seniory Pod Skalkou. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29