Usnesení č. 12-117/2021 RM schvaluje návrh Smlouvy o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Svazková ZŠ Mníšecko a její přílohy č. 1 Stanovy Dobrovolného svazku obcí Svazková ZŠ Mníšecko a postupuje je do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58