Usnesení č. 12/12/2020 ZM ukládá správci rozpočtu, aby zajistil vyvěšování schváleného závěrečného účtu Města Mníšek pod Brdy za příslušný kalendářní rok na úřední desku v souladu se zákonem. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 10) Příspěvek na soukromé školky pro školní rok 2020/2021 Pravidla pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na docházku dítěte do předškolního zařízení, které není zřízeno městem, jsou schvalována vždy na školní rok. Předpoklad je, že se o příspěvek na soukromé školky bude hlásit okolo 15 rodičů tříletých dětí. Finanční krytí řeší RO, kde je vložena částka 120 000 Kč (20 dětí x 1500,- x 4 měsíce). V materiálu jsou upraveny roky a přidán bod g) na základě informace paní ředitelky Mgr. Petry Černé. Po uvolnění míst ve školce dětmi, které se do MŠ dostaly, ale nakonec nenastoupily, nabídla paní ředitelka volná místa dalším zájemcům v pořadníku a ti odmítli. 8

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35