Usnesení č. 12-127/2022 RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťující poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci na rok 2022, evidenční číslo smlouvy: S-0386/SOC/2022, mezi Středočeským krajem a Domovem pro seniory pod Skalkou, Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 127 ze 7.3.2022
Zveřejněno dne: 14.03.22 12:44:19