Usnesení č. 12/13/2020 Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na období 2021 – 2023. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO PRO PRO PRO 7 Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. ii. Příspěvky spolkům Místostarostka Dalešická představila návrh na rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města spolkům. Konstatovala, že město obdrželo méně žádostí na volnočasové aktivity a více žádostí na sportovní aktivity. Proběhla krátká rozprava. Zastupitel Kožíšek by rád podpořil Junáky (dostavba klubovny) a Fotbalový klub větším příspěvkem. Starostka sdělila, že FK obdrží neinvestiční příspěvek ve výši 200 000 Kč, což je částka, která vzešla z jednání s FK. Zastupitel Digrin navrhnul Junáku dát větší příspěvek na úkor zeleně. Starostka odpověděla, že by Junáku ráda na klubovnu přispěla, ale nyní to krizový rozpočet neumožňuje, již ostatní projekty byly odloženy. Pokud by byl příjem města v roce 2021 nakonec větší, než se očekává, ráda předloží radě města návrh na přidělení daru Junáku na dostavbu klubovny. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04