Usnesení č. 12-138/2022 RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 2889 o výměře 13 m2 předem vybranému zájemci společnosti Vinit Bar s.r.o. se sídlem K Rybníčku 1118, Mníšek pod Brdy, IČ 03618439, která bude nadále provozovat obchod Víno-Dobroty, včetně předzahrádky, za cenu 100 Kč za 1 m2. RM pověřuje OSMI zveřejněním záměru pronájmu na ÚD. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06