Usnesení č. 12/14/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí Demografickou studii Mníšek pod Brdy a okolí. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — — — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zastupitel Jirota se vrátil na jednání ve 21:15. Přítomno bylo 12 zastupitelů. 13. Spádovost pro předškoláky z Kytína Místostarostka Dalešická předložila ke schválení uzavření dohody o spádovosti školského spádového obvodu pro 8 předškolních děti z Kytína do MŠ Nová 499. Pro porovnání: v loňském roce to bylo 5 dětí. Obecně závazná vyhláška města č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Mníšek pod Brdy, je stále platná. Kytín historicky spadal do Mníšku pod Brdy a děti z Kytína navštěvovaly mníšeckou ZŠ v minulosti i dnes. Mníšek je pro ně také dobře dopravně dostupný. Místostarostka dále uvedla, že Kytín vždy bez problémů přispíval na rekonstrukce a zkapacitnění školských zařízení v Mníšku a rovněž nyní starosta Kytína přislíbil úhradu Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy provozních nákladů za kytínské děti umístěné v MŠ v Mníšku a také ochotu finančně se podílet na případném dalším zkapacitnění MŠ. Toto bude předmětem dalšího jednání. Místostarostka doplnila, že Kytín je jedinou obcí, která disponuje pozemky pro vybudování případné svazkové školy, kdyby to nevyšlo v Mníšku. Místostarostka dala k diskusi otázku ohledně počtu dětí. Zastupitelka Šretrová podpořila záměr umístění všech 8 předškoláků do MŠ Mníšek, přestože zabírají místo dětem mníšeckým. Kytínští předškoláci jinou šanci nemají, a pokud bychom je nepřijali dobrovolně, tak je krajský úřad do Mníšku stejně umístí. Rovněž zastupitelka Páterová je pro přijetí všech 8 dětí, jedná-li se o předškoláky. Starostka také podpořila přijetí všech předškoláků z Kytína. Mníšek je v podobné situaci, co se týče středoškoláků (spádovost na Dobříš). Mníšek by měl na sebe vzít tuto roli, ale je zcela legitimní požadovat finanční příspěvek na úhradu souvisejících nákladů. Hlasovalo se o usnesení.

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51