Usnesení č. 12/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12