Usnesení č. 12/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na financování zvýšených provozních výdajů a sanací výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií „Covid_19“ pro Domov pro seniory Pod Skalkou ve výši 186.533 Kč. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato.

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02