Usnesení č. 12/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finančních příspěvků spolkům pro rok 2022.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56