Usnesení č. 12-71/2020 Rada města souhlasí s vypsáním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zateplení zdravotního střediska Komenského 886, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace“. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ladislava Soukupová, Ing. Dagmar Weidenhofferová. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59