Usnesení č. 12-75/2020 RM souhlasí, aby ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 přijala finanční dar (výtěžek z akce “Na snídani?” Do školy.”) ve výši 15 706 Kč. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 75 z 9.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 16.11.20 16:57:57