Usnesení č. 12-78/2020 RM schvaluje návrh rozpočtu MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499 na rok 2021 dle přílohy a postupuje ho ke schválení zastupitelstvu města. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499 dle přílohy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50