Usnesení č. 12-79/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dohody o narovnání mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a k týkající se směny pozemků. RM souhlasí s návrhem Směnné smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy a a postupuje věc ke schválení do ZM. RM pověřuje starostku podpisem Dohody o narovnání. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 79 z 30.11.2020
Zveřejněno dne: 07.12.20 17:23:29