Usnesení č. 12-80/2020 RM souhlasí s výsadbou dřevin do lesa ve vlastnictví města parc. č. 1701/2, k.ú. Mníšek pod Brdy provedenou MOP Čejka. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 80 ze 7.12.2020
Zveřejněno dne: 14.12.20 12:42:07