Usnesení č. 12-81/2020 RM nesouhlasí s udělením výjimky z Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na podporu sportovních aktivit v roce 2020 ev. č. 2020/0083/OKS, protože tuto výjimku nelze udělit. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 81 ze 14.12.2020
Zveřejněno dne: 21.12.20 16:13:53