Usnesení č. 12-86/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě 4A ze dne 3. 8. 2020. RM souhlasí s návrhem OSMI na další postup ve věci opravy objektu Domova pro seniory Pod Skalkou. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55