Usnesení č. 12-89/2021 RM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021 a postupuje ho zastupitelstvu města. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55