Usnesení č. 12-94/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke SOD ze dne 10.12.2019 – Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy, projektová dokumentace, uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. arch. Janem Mudrou. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20