Usnesení č. 12-98/2021 RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky na pozemku parc.č. 1302/5, 2890/50 a 2890/1 a se stavbou kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 1302/6, 2890/51 a 2890/1 za podmínky 1.SčV, kde napojení ostatních objektů v rámci stavby “Prodejna CDA, parkoviště, inženýrské sítě” na kanalizaci je podmíněno dostatečnou kapacitou ČOV a napojení bude tedy možné až po provedených úpravách ČOV. Kanalizační přípojky pro další objekty dle návrhu projektu po vybudování budou zazátkovány. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40