Usnesení č. 12-99/2021 RM souhlasí se zařazením akce: “Oprava mostu přes Bojovský potok, Mníšek pod Brdy” do Akčního plánu na rok 2022 a pověřuje OSMI zajištěním kamerových zkoušek na stávající kanalizaci a odhadu nákladů na opravu vodovodu a kanalizace v části dotčené stavbou. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25