Usnesení č. 13-100/2021 RM souhlasí s Dodatkem ke Smlouvě o úvěru s ČSOB a.s. a postupuje ho do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 100_7.6.2021
Zveřejněno dne: 08.06.21 12:16:44