Usnesení č. 13-103/2021 RM souhlasí s výběrem zhotovitele stavby: Vodovodní řad na pozemcích č.parc. 2714/57, 647/6 a 647/7 v k.ú Mníšek pod Brdy, společností NOVADUS, spol. s r.o. RM souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11