Usnesení č. 13-104/2021 RM bere na vědomí konání Cirkusu Jung se svou bublinkovou a akrobatickou show v prostoru předzámčí v termínu 16. 7. – 18. 7. 2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021
Zveřejněno dne: 19.07.21 09:07:09