Usnesení č. 13-106/2021 RM bere na vědomí návrh Plánu obnovujících oprav na rok 2022 a dále Návrh akcí pro Plán obnovy a investic pro rok 2022 a výhledové období 5 let. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 11.08.21 13:06:57