Usnesení č. 13-108/2021 Rada města souhlasí s výběrem zhotovitele stavebních prací na akci: Oprava komunikací Stříbrná Lhota, I. etapa – SO 101 – Lhotecká, úsek BUS, společností SILNICE GROUP a.s. Rada města souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29