Usnesení č. 13-109/2021 Rada města byla seznámena s předloženým Posouzením prostorové akustiky víceúčelového sálu – Akustickou studií a pověřuje OSMI předložit návrh nezbytných oprav. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 17.09.21 07:18:08