Usnesení č. 13-112/2021 RM souhlasí s vyplacením příspěvku Diakonii Českobratrské církve evangelické na službu raná péče ve výši 5.000 Kč ze sociálního fondu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 11.10.21 12:36:54