Usnesení č. 13-114/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Příkazní smlouvy na výkon TDI a KBOZP při realizaci stavby: Propojení vodovodního řadu v ul. Za rybníky mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností TDS BOZP s.r.o. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06