Usnesení č. 13/12/2020 Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na docházku dítěte do předškolního zařízení, které není zřízeno městem, na školní rok 2020/2021. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 11) Majetkové záležitosti: a. nákup pozemku od UZSVM b. postoupení plánovací smlouvy – společnost LIGENA, s.r.o. c. prodej pozemku v ulici Hájová 11. a) Žádost o souhlas s úplatným převodem pozemků parc..č. 1858/1 a 1858/13 v k.ú. Mníšek pod Brdy Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 nabízí městu Mníšek pod Brdy 2 pozemky, které jsou součástí areálu Domova pro seniory Pod Skalkou. Jedná se o pozemky parc. č. 1858/1 ostatní plocha o výměře 35 m2 a parc. č. 1858/13, ostatní plocha o výměře 178 m2. RM projednala úplatný převod pozemků usnesením č. 9-69/2020 ze dne 21.9.2020 a přijala následující usnesení:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35