Usnesení č. 13-126/2022 RM souhlasí s přednostním nákupem osobních ochranných pracovních prostředků u společnosti Violin company s.r.o. a TOMIS CZ s.r.o., poskytovatelů náhradního plnění, v celkové předpokládané výši 40 tis. Kč bez DPH. RM pověřuje starostku města podpisem rezervační objednávky/smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00